Axpoziţia ce prezintă valorile locale şi produsele hungaricum se integrează armonic în mediul zonei de agrement din Kiskunmajsa. În cadrul acestei expoziţii sunt expudse toate valorile locale şi deţin un loc prioritar realizările de renume ale Naţiunii Maghiare, produsele Hungaricum.

Prin expoziţia permanentă aflată de-a lungul aleii, locuitorilor din localitate şi din regiune, dar şi oaspeţilor şi turiştilor sosiţi la Kiskunmaja li se vor prezenta valorile locale.

Write a Review

Your email address will not be published.