Šume i polja oko grada osiguravaju odlično mesto za oblizak prirode.

Tu 
ljubitelji prirode mogu otkriti karakteristične salaše, floru i faunu 
Velike mađarske nizine. Destinacija ture može da bude: šuma drevnog 
gloga (Ősgalagonyás) u Bodoglaru koja je pod zaštitom prirode; čuda 
prirode u predelu peščanih humki koji u svakom godišnjem dobu skriva 
nešto čudesno, npr. kovilja koja cveta početkom leta. Jedno od najvećih 
blaga Kiškunmajše i Bodoglara je dugovećni karanfil. Za predstavljanje 
retke biljke koja stoji pod posebnom zaštitom izgrađena je specijalna 
staza.

Write a Review

Your email address will not be published.