Clădirea a ajuns în posesia familiei Márton din Kömpöc cu câţiva ani în urmă, care, fiind devotaţi
conservării valorilor, au recunoscut potenţialul acesteia. Casa colecţiilor se află într-un loc frecventat,
lângă consiliul local al comunei Kömpöc, în inima satului. Clădirea găzduieşte programe destinate
comunităţii, completate cu posibilitatea vizitării colecţiei, sau vizionarea prezentării tradiţiilor.
Colecţia se extinde continuu, prin piesele adăugate de cuplul care a înfiinţat-o, dar şi prin donaţiile
generoase făcute de localnici sau persoanele legate de localitatea Kömpöc.

Write a Review

Your email address will not be published.

Kömpöc, Petőfi Sándor u. 10