Ova jedinstvena galerija u Sanku čuva više od 1000 dela svetski poznatog likovnog umetnika Bele Đ.
Saboa. Publici je dosad predstavljeno 17 izložbi njegovih dela. U zgradi, koju je projektovao Jožef
Kerenji, se nalazi i lokalna biblioteka. Zgrada čuva tradiciju narodnih građevina, ali funkcioniše i kao
savremeni izložbeni prostor.

Write a Review

Your email address will not be published.