Klizanje je zabavno! Materijal klizališta u Sanku je specijalna, veoma tvrda i čvrsta plastika. Zanimljivo
je da vremenom i intenzivnom upotrebom postaje sve više klizavo. Osim toga je taj materijal prijatniji
za decu, jer površina plastike nije tvrđa ili grublja od leda, nego je čak i više elastična, pa je stoga
manja opasnost od povreda, a i čuva vaše zglobove dok se kližete. Upotrebljava se na isti način kao i
led, i istim klizaljkama za umetničko klizanje ili hokej, samo treba da su dobro naoštrene. Veličina
klizališta je 20×10 metara.

Write a Review

Your email address will not be published.