Acest parc istoric păstrează memoria poporului cuman, de origine estică, stabilită pe teritoriul
Ungariei în evul mediu, în secolul al XIII-lea. Cumanii şi-au găsit aici o nouă patrie în perioada
sângeroasă a invaziilor tătarilor, apoi, în decursul secolelor ce au urmat, s-au asimilat în populaţia
maghiară, păstrând anumite elemente din zestrea culturală proprie. Prezenţa lor de odinioară este
adeverită de numeroase tradiţii, noţiuni, toponime, cuvinte sau obiecte uzuale, care azi fac parte
deja din patrimoniul cultural maghiar. Situl arheologic de aici, ce cuprinde un templu medieval
protejat de două şanţuri şi cimitirul înconjurat cu zid de bârne poate fi vizitat de public.
Parcul memorial are reconstruite pe teritoriul său patru tipuri de case, iurtă, casă de pământ din
perioada Arpadiană, o casă de locuitdin perioada cumană din secolele XIV–XV şi clădirile unui sălaş
din secolul XIX. Vizitatorii pot face cunoştinţă cu istoria şi viaţa cotidiană a cumanilor din Bazinul
Carpatic parcurgând un traseu tematic de natură istorică.
La Memorialul Kiskun, istoria inegrală a 600 – 700 de ani este prezentată utilizând tehncile secolului
XXI, inclusiv stabilirea în zonă a cumanilor şi contopirea lor cu populaţia maghiară. Piesele expoziţiei
permanente sunt bijuterii din aur şi argint descoperite în zonă, unelte şi scule folosite zilnic în acea
perioadă, precum şi armele de apărare şi rezistenţă din secolul al XIII-lea.

Write a Review

Your email address will not be published.