U privatnoj kolekciji Kiš Tibora mogu se videti više od 1200 pivskih
krigli i pivskih čaša iz 32 zemalja sveta kao rezultat 60 godišnjeg
sakupljačkog rada. Posebno je zanimvljivo što je Kiš Tibor svaku kriglu
i čašu dobio od prijateja, poznanika, političara, umetnika i sportista.

Write a Review

Your email address will not be published.