Sălaşul funcţionează ca un loc de prezentare către vizitatori al modului de gospodărire ţărănesc, al speciilor de plante şi animale ce apar în acest mediu. Pe terenul gospodăriei sunt plantate soiurile de plantele şi pomi fructiferi specifice Câmpiei Maghiare. Tot aici funcţionează şi un aşa-numit teatru-şopron / pajtaszínház / care găzduieşte diferite programe culturale. 

Write a Review

Your email address will not be published.