Ovaj istorijski spomen park je posvećen Kunima, narodu sa istočnjačkim korenima, koji su se na
teritoriju Mađarske doselili u 13. veku. Kuni su se za vreme Mongolske invazije našli na ovom
predelu, pa su se tokom dugih vekova sjedinili sa mađarskim narodom, ali su sačuvani određeni
delovi njihove kulturne baštine. Njihovo nekadašnje prisustvo na ovim predelima potvrđuju tradicije,
pojmovi, geografski nazivi, reči i predmeti, koji danas predstavljaju deo mađarske kulturne baštine.
Posetioci mogu da vide ostatke arheoloških nalazišta, srednjovekovne ostatke zidina jedne crkve sa
dvojnim sistemom rovova i groblje ograđeno kolčanim šancem.
U spomen parku su rekonstruisane četiri tipične građevine: jurta, zemljana kuća iz doba Arpadovića,
kunska stambena zgrada iz XIV–XV. veka i salaš iz XIX. veka. Posetioci se na istorijsko-edukativnoj
stazi mogu upoznati sa istorijom i svakodnevnim životom Kuna u Karpatskom basenu.
Na teritoriji Spomen obeležja Kiškun se posetioci uz pomoć tehnike 21. veka mogu upoznati sa
lokalnom istorijom Kuna dugom 600–700 godina, od doseljavanja do asimilacije u mađarsko
stanovništvo. Na stalnoj postavci su izloženi zlatni i srebrni nakiti koji su pronađeni u okolini, alati i
oruđa koji su se nekada svakodnevno upotrebljavali, kao i oružje iz 13. veka.

Write a Review

Your email address will not be published.