U mestu Čoljošpaloš je 2011. godine i široj publici otvorena Zbirka lokalne istorije, koja posetiocima
posredstvom starih uspomena, dokumenata, fotografija i predmeta predstavlja istoriju naselja.
Izložba se sastoji od tri dela, postoji jedna stalna i jedna privremena postavka, kao i izložba pod
vedrim nebom, gde su predstavljeni veći predmeti i mašine.
Lokalni arheološki nalazi potvrđuju da su na teritoriji Čoljošpaloša već pre više hiljada godina
postojala naselja, tako da se na izložbi mogu videti raznorazni predmeti: rog, delovi posuđa, deo
vretena, vrh strele, kamena sekira, vrh koplja, ali i alati koji su se upotrebljavali prilikom iskopa
krečnjaka. Izložene su beleške u vezi starih crkvenih praznika, stari udžbenici, ali i školska tablica od
škriljca i mastionica. Osim toga su u Zbirci lokalne istorije i originalni tipični predmeti i alati
poljoprivrede i uzgoja životinja.

Write a Review

Your email address will not be published.

Csólyospálos, Korona u. 1.