Zgrada u selu Kempec je nedavno dospela u vlasništvo bračnog para Marton, koji su kao strastveni
kolekcionari odlučili da je predstave široj publici. Kuća se nalazi na odličnom mestu, u samom centru
seoceta Kempec, pored zgrade lokalne samouprave. U zgradi se organizuju lokalni programi, koji se
uvek mogu dopuniti obilaskom zbirke i upoznavanjem lokalnih tradicija. Zbirka je svakim danom sve
bogatija, novi predmeti dospevaju u zbirku ne samo posredstvom bračnog para Marton, nego i
lokalnih stanovnika i drugih dobronamernika, koji se vezuju za ovo mesto.

Write a Review

Your email address will not be published.

Kömpöc, Petőfi Sándor u. 10